Giới thiệu
Tuyển dụng
Liên hệ

Doanh nghiệp tuyển dụng

Giới thiệu khóa học

THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEBSITE PHP CHUYÊN NGHIỆP

Cung cấp cho học viên kỹ năng thiết kế giao diện website chuyên nghiệp, cung cấp các kỹ thuật lập trình hiệu quả, kiến thức cơ bản sử dụng Framework với PHP để tạo các website tin tức, thương mại điện tử, blogs…, sau khóa học, học viên biết tự triển khai ứng dụng lên hosting, chia sẻ những kinh nghiệm trong thiết kế và lập trình Web từ Giảng viên.

Đối tượng tham gia

 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước;
 • Nhân viên tại các doanh nghiệp phụ trách công việc quản trị và phát triển Website.

Thông tin khóa học

 • Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
 • Các bài labguide chi tiết từ dự án thực tế giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm khi làm dự án.
 • Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
 • Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận.

Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo

THIẾT KẾ WEBSITE VỚI HTML, CSS VÀ JAVASCRIPT

11 buổi ~ 33 giờ

Cung cấp kiến thức nền tảng ngôn ngữ HTML, CSS để tạo giao diện Website. Học viên có thể xây dựng giao diện website từ file thiết kế Photoshop. Bên cạnh đó, học phần này cung cấp kiến thức sử dụng ngôn ngữ JavaScript để thiết kế Web động, kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên giao diện người sử dụng.

Yêu cầu kiến thức

Không

 • Tổng quan về website và ngôn ngữ HTML

  1. Tổng quan về Web; Internet và HTML; Cấu trúc trang HTML; Các thẻ (tag) cơ bản; Cài đặt môi trường phát tiển và lập trình; Labguide
 • Ngôn ngữ HTML và HTML5

  1. Làm việc với Table, List; Làm việc ovwis Form: input text, select, textarea,...;Giới thiệu HTML5; Các thẻ mới trong HTML5; Thẻ Canvas và hiển thị các đối tượng đồ họa; Đa phương tiện với HTML5; Labguide
 • Các Cascading Style Sheets(CSS) căn bản

  1. Giới thiệu về CSS; Cách thức làm việc với CSS từ HTML; Các lệnh CSS cơ bản và hiệu ứng; Labguide
 • Cascading Style Sheets 2(CSS2) và Cascading Style Sheets 3(CSS3)

  1. Giới thiệu CSS2 và CSS3; Các thuộc tính và hiệu ứng mới trong CSS3; Responsive; Labguide.
 • Bootstrap và cách sử dụng các thư viện trong Bootstrap

  1. Giới thiệu thư viện Bootstrap; Template cơ bản; Xây dựng các thành phần giao diện sử dụng Bootstrap; Labguide.
 • Nền tảng cơ bản và cú pháp trong Javascript

  1. Ngôn ngữ Javascript và cách sử dụng; Cú pháp ngôn ngữ Javascript, các kiểu dữ liệu; Toán tử trong Javascript; Cấu trúc điều kiện trong Javascript; Cấu trúc vòng lặp trong Javascript; Các hàm cơ bản trong Javascript; Labguide.
 • Các đối tượng và sự kiện trong Javascript

  1. Các đối tượng trong Javascript; Các sự kiện trong Javascript; Xử lý form nhập liệu với Javascript; Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trên giao diện Form đã thiết kế; Một số hiệu ứng trên trang web với Javascript; Labguide.
 • jQuery và cách sử dụng các thư viện trong jQuery

  1. Giới thiệu jQuery và cách sử dụng; Cú pháp cơ bản của JQuery; Truy xuất các phần tử và CSS qua JQuery Selector; Các sự kiện với Jquery; Sử dụng Jquery và Javascript để kiểm tra hợp lệ của dữ liệu; Các hiệu ứng trên trang web với JQuery; Labguide.
 • Cắt HTML+CSS từ bản thiết kế

  1. Giới thiệu các thành phần cơ bản trong Photoshop; Cắt HTML + CSS từ file thiết kế .psd; Tạo lưới tổng quát; Cắt giao diện header, footer, content; Labguide.
 • Cắt HTML+CSS (tiếp) và ôn tập kiến thức

  1. Cắt giao diện sidebar, các thành phần còn lại; Ôn tập kiến thức HTML, CSS, Javascript.
 • Hình thức đánh giá kết thúc học phần THIẾT KẾ WEBSITE VỚI HTML, CSS VÀ JAVASCRIPT

  1. Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN

10 buổi ~ 30 giờ

Giúp học viên hiểu và nắm bắt cơ bản ngôn ngữ lập trình PHP: các biến, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, session, cookie…. Cách thức kết nối và làm việc với hệ quản trị CSDL MySQL. Xây dựng website thương mại điện từ dựa trên mô hình lập trình MVC.

Yêu cầu kiến thức

yêu cầu học viên phải nắm được những kiến thức ở học phần 1 THIẾT KẾ WEBSITE VỚI HTML, CSS VÀ JAVASCRIPT

 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP

  1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP; Tạo file php và thực thi trên webserver; Biến, hằng số: khai báo và sử dụng; Cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp; Labguide.
 • Cú pháp, căn bản trong ngôn ngữ lập trình PHP

  1. Cấu trúc lặp (tiếp); Mảng (Array); Hàm (Function); Method: POST, GET, REQUEST; Labguide.
 • Làm việc với SESSION, COOKIE, File và SERVER trong PHP

  1. SESSION; COOKIE và SERVER; File, Folder, Include, Upload File; Labguide.
 • Hệ quản trị CSDL quan hệ MySQL

  1. Giới thiệu CSDL quan hệ; Tổng quan hệ quản trị CSDL MySQL; Định nghĩa về CSDL; Định nghĩa Bảng, các trường và kiểu dữ liệu trong bảng; Cách phân tích và tạo bảng lưu trữ dữ liệu cho website từ yêu cầu chức năng; Tạo CSDL và bảng trong MySQL; Labguide.
 • Truy vấn, thao các thêm, sửa, xóa với CSDL

  1. Tổng quan về ngôn ngữ truy vấn SQL; Câu lệnh thêm, sửa, xóa dữ liệu; Lệnh truy vấn dữ liệu (Select); Labguide.
 • Lập trình PHP với MySQL

  1. Kết nối tới CSDL MySQL từ website sử dụng ngôn ngữ PHP; Thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu; Thực hiện thao tác truy vấn dữ liệu phục vụ chức năng tìm kiếm, hiển thị dữ liệu; Labguide.
 • Tổng quan về UML, áp dụng trong việc phân tích, thiết kế website bán hàng

  1. Giới thiệu qua về ngôn ngữ UML; Phân tích yêu cầu chức năng website bán hàng; Thiết kế giao diện người dùng trang Frontend và quản trị (Backend); Thiết kế CSDL; Tổ chức code cho ứng dụng; Labguide.
 • Hình thức đánh giá kết thúc học phần LẬP TRÌNH PHP CƠ BẢN

  1. Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH PHP NÂNG CAO

04 buổi - 12 giờ

cung cấp cho học viên kiến thức nâng cao để tổ chức chương trình, tối ưu hóa website, tạo website chuẩn SEO. Xây dựng website bảo mật, hiểu và biết cách phòng chống một số kỹ thuật tấn công web. Giới thiệu một số Framework PHP hiện nay như: Yii Framework, Laravel, Symfony…

Yêu cầu kiến thức

Yêu cầu tiên quyết học viên phải học xong hoc phần LẬP TRÌNH PHP CĂN BẢN

 • Lập trình hướng đối tượng trong PHP

  1. Giới thiệu lập trình hướng đối tượng; Class và Object; Thuộc tính và phương thức; Hàm khởi tạo; Labguide.
 • Các kỹ thuật nâng cao

  1. Namespace - Kiến trúc MVC và tổ chức code; Làm việc với XML, JSON; Ajax trong PHP; Labguide.
 • Tối ưu hóa website và bảo mật

  1. Tăng tốc website với kỹ thuật Cache; Tăng tốc độ truy cập website; Website chuẩn SEO là gì?; Các kỹ thuật tấn công và cách phòng chống: SQL Injection, DDOS… bảo mật server, hosting; Labguide.
 • Giới thiệu về Framework Laravel

  1. Giới thiệu Framework Laravel; Giới thiệu qua một số Framework hay được dùng trong ngôn ngữ lập trình PHP; Lựa chọn Framework phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ website; Giới thiệu và hướng dẫn cơ bản cài đặt ứng dụng với Framework Laravel; Labguide

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

PROJECT CUỐI KHÓA

Khoảng 1,5 tháng

Project cuối khóa tổng hợp những kiến thức học viên đã được trau dồi trong suốt quá trình học tập. Học viên đăng ký làm dự án cuối khóa theo nhóm (3-5 học viên). Giảng viên hướng dẫn giao đề tài. Học viên sẽ được hướng dẫn kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng website và viết tài liệu trong quá trình làm project. Toàn bộ phần dự án cuối khóa học viên sẽ được thực tập và triển khai tại HHM SOFTWARE dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đang triển khai các dự án thực tế ở HHM SOFTWARE. Sau khi hoàn thiện, HHM Academy tổ chức hội đồng chấm project, gồm các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình web cùng với các nhà tuyển dụng, các đơn vị hiện đang triển khai dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để chính các doanh nghiệp đánh giá và nhìn nhận cũng như tuyển dụng tại chỗ các sản phẩm đạt yêu cầu của nhà tuyển dụng. Các sản phẩm của học viên có thể là: các website tin tức, thương mại điện tử, quản lý nhân sự, nhà hàng khách sạn… Project cung cấp cho học viên kỹ năng làm việc nhóm và phân bổ kế hoạch thực hiện trong thời gian 1.5 tháng tại doanh nghiệp được HHM Academy liên kết và ký kết hợp tác thực tập và bao tiêu đầu ra cũng như chính học viên có thể thực tập và được nhận vào làm chính thức tại Công ty phần mềm của HHM SOFTWARE sau khi thực tập đạt yêu cầu.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

KHÓA HỌC

THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEBSITE PHP CHUYÊN NGHIỆP

90 giờ ~ 6 tháng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Giảm 35% học phí

khi đăng ký trước ngày 15/05/2021

HỌC PHÍ CÒN LẠI

Học online: 4,500,000 VND

Học offline: 6,500,000 VND

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

2 buổi / tuần

3 giờ / buổi

GIỜ HỌC

Linh hoạt

HHM Academy Hanoi

GHI CHÚ

Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên. Cam kết việc làm sau khóa học.

HHM Academy Hanoi

Xem lịch khai giảng

HHM Academy Hanoi, HHM, HHM Academy, Đào tạo các khóa học lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Học lập trình PHP, Java, Android, Python, Nodejs, Vuejs, Reactjs, Ryby, Ruby on Rails tại HHM Academy Hanoi, Kiến thức mới nhất, hỗ trợ việc làm, học là có việc