Giới thiệu
Tuyển dụng
Liên hệ

Doanh nghiệp tuyển dụng

Giới thiệu khóa học

Khóa học Python và Odoo Framework cung cấp nhân lực cho NTQ Solution JSC

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Python hiện nằm trong top 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới. Nhu cầu tuyển dụng các lập trình viên sử dụng Python ngày càng cao với mức lương cũng thuộc hàng top các ngôn ngữ lập trình ngày nay. ERP - Enterprise Resource Planning hay gọi là hệ thống hoạch định tài nguyên/nguồn lực doanh nghiệp. ERP là một giải pháp phần mềm ra đời với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình quản lý và vận hành các nghiệp vụ như: quản lý nhân sự, kế toán, xuất nhập khẩu hàng hóa… Odoo là một phần mềm quản trị doanh nghiệp mã nguồn mở sử dụng ngôn ngữ lập trình python, bao gồm các module Bán hàng, Chăm sóc khách hàng, Quản trị dự án, Quản trị kho, Quản trị sản xuất, Quản lý tài chính và Quản trị nguồn nhân lực,…Odoo/OpenERP cung cấp đa dạng các lựa chọn với hơn 1000 mô-đun. Odoo/OpenERP được tích hợp công nghệ điện toán đám mây, cực kỳ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mọi ngành nghề, lĩnh vực. Hiện tại, Odoo vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp, không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới số lượng người quan tâm tới Odoo cũng vượt trội.Biểu đồ thể hiện số lượng tìm kiếm giải pháp ERP opensource. Khóa học PYTHON AND ODOO FRAMEWORK là sự ký kết hợp tác cung cấp nguồn nhân lực giữa HHM Academy Hanoi và các doanh nghiệp phần mềm dựa trên nền tảng odoo framework, mong muốn cung cấp kiến thức và cơ hội việc làm cho những lập trình viên đam mê nền tảng python.

Đối tượng tham gia

 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước;
 • Nhân viên tại các doanh nghiệp muốn tìm hiểu về nền tảng Python và Odoo framework

Thông tin khóa học

 • Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
 • Các bài labguide chi tiết từ dự án thực tế giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm khi làm dự án.
 • Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
 • Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận.

Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo

PYTHON BASIC

16 buổi ~ 48 giờ

Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Python. Tiếp cận các giải thuật cơ bản trong lập trình. Hiểu sâu về lập trình hướng đối tượng. Làm việc với file, đa luồng. Làm việc với Python Networking, các kỹ thuật phát triển ứng dụng web với Python.

Yêu cầu kiến thức

Không

 • Buổi 01: Introduction to Python

  1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python, lịch sử và sự phát triển hiện tại; Thiết lập môi trường và công cụ lập trình; Cấu trúc một chương trình viết với Python; Các từ khóa, biến và các kiểu dữ liệu trong Python; Labguide: Cài đặt tool lập trình tạo project, biên dịch và chạy chương trình.
 • Buổi 02: Các cấu trúc cơ bản trong Python

  1. Các phép toán số học, phép quan hệ, phép gán; Vào, ra dữ liệu trong chương trình; Cấu trúc rẽ nhánh; Cấu trúc lặp: xác định và không xác định; Labguide: Luyện tập các thuật toán sử dụng cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp.
 • Buổi 03: Cấu trúc lặp (continute), Mảng và Strings

  1. Cấu trúc lặp; Mảng 1 chiều và mảng 2 chiều; Chuỗi và các phương thức xử lý chuỗi; Numbers, Lists và Tuples; Labguide: Các bài tập lưu trữ với mảng và xử lý chuỗi, Lists.
 • Buổi 04: Làm việc với Numbers, Lists, Tuples và Dictionary

  1. Giới thiệu về Python Lists: creating, updating, delete, accessing value; Numbers, Tuples, Dictionary; Labguide: Các bài tập làm việc với Numbers, Lists, Tuples và Dictinary.
 • Buổi 5: Funtions và Modules

  1. Giới thiệu Funtions: Defining a Funtion, Calling a Funtion, Pass by reference vs value; Giới thiệu Modules: Import, Namespaces và Scoping; Labguide: Hướng dẫn làm việc với Functions và Modules.
 • Buổi 06: Lập trình hướng đối tượng

  1. Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng: Data Abstraction, Encapsulation, Modularity, Polymorphism, Inheritance; Tìm hiểu về Class và Object; Variables và Methods; Hàm khởi tạo: Constructor; Package và hướng dẫn cấu trúc lập trình trong project;Labguide: Thực hành tạo các Class (Học viên, Giảng viên, Môn học…) và khai báo Object gọi phương thức ra xử lý.
 • Buổi 07 + Buổi 08: Lập trình hướng đối tượng (Tiếp)

  1. Tính kế thừa, đa kế thừa trong Python; Phạm vi truy nhập: public, private; Tính đa hình (Polymorphism); Trừu tượng (Abstraction) và giao diện (Interface); Labguide: Cấu trúc lại chương trình sử dụng đặc tính kế thừa, đa hình, trừu tượng.
 • Buổi 09: Xử lý ngoại lệ (Exception) & Files I/O

  1. Tổng quan về ngoại lệ; Check Exception và Uncheck Exception; Throwing Exception; Kỹ thuật debug, kiểm soát ngoại lệ; The file object attributes; File & Directory Related Methods; Các kỹ thuật đọc ghi file hiệu quả với chương trình; Labguide: Luyện tập xử lý ngoại lệ và sử dụng kỹ thuật debug để kiểm soát ngoại lệ. Các kỹ thuật đọc, ghi file, các kỹ thuật sử dụng bộ đệm.
 • Buổi 10: Đa luồng (Multithread)

  1. Luồng (Thread); Tạo và quản lý Thread; Sự đồng bộ hóa trong lập trình đa luồng; Labguide: Luyện tập các bài toán xử lý đa luồng và đồng bộ trong nghiệp vụ ngân hàng(chuyển tiền, truy vấn tài khoản, rút tiền…).
 • Buổi 11: Python Networking

  1. What is Socket? TCP, UDP Protocol; Mô hình Client – Server; Socket Client and Server; Labgiude: Luyện tập về socket TCP, UDP.
 • Buổi 12, 13: Database

  1. Giới thiệu về database; Hệ quản trị database; Cơ bản về SQL (Structured Query Language); Table, Record, Column; Select, Insert, Update, Delete; Join, Group, Having, Order by; Index, Partition; Trigger; Labguide: Luyện tập cài đặt, tạo bảng và làm việc truy vấn SQL với cơ sở dữ liệu.
 • Buổi 14, 15: Database Access

  1. Python DB Connector: connecting to MySQL, PostgreSQL, Oracle…; Database connection; Cursor; Select, Insert, Update, Delete Operation; Transactions; Labguide: Tạo bảng, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL/PostgreSQL, thêm, sửa, xóa dữ liệu trên bảng.
 • Buổi 16: Giới thiệu các thư viện hữu ích với Python

  1. Twisted; NumPy; Matplotlib; Pygame;wxPython;….
 • Ôn tập

  1. Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

ODOO FRAMEWORK

10 buổi - 30 giờ

Nắm vững kiến trúc của Odoo framework, tự thiết lập và cài đặt môi trường triển khai. Làm việc với các module, mô hình MVC trong Odoo.

Yêu cầu kiến thức

Phải học xong khóa lập trình cơ bản về Python

 • Buổi 01: Tổng quan về Odoo

  1. Giới thiệu về Odoo; Kiến trúc Odoo; Odoo coding convension; Cài đặt môi trường; Các debug và các mode của odoo; Tổng quan về các module trong odoo.
 • Buổi 02: Odoo website và CMS

  1. Cài đặt, xây dựng website theme với odoo; Tích hợp các modules website cùng các modules Odoo; Phát triển các modules website cùng CMS, Snippets và Themes.
 • Buổi 03, 04, 05: Lập trình Odoo cơ bản (Model, view)

  1. Tạo module: Cấu trúc module chi tiết tới các cấu thành module; Model và nguyên lý sinh dữ liệu trong odoo; Fields object: Char, Integer, Float, Selection, Binary, Many2One, One2Many, Many2Many…; Các Attribute của fields object: comodel, string, domain…; View và template odoo; Các thẻ thường dùng trong template odoo và các thuộc tính; Deploy new module.
 • Buổi 06, 07: ORM

  1. Onchange; Depends; Constraint; Multi; Model; One; Phụ thuộc và kế thừa trong Odoo.
 • Buổi 08: Inherit (Kế thừa)

  1. Giới thiệu phụ thuộc và kế thừa trong Odoo; Ứng dụng các kiểu phụ thuộc của odoo; Inherit model; Inherit view.
 • Buổi 09: Odoo controller

  1. Controller trong odoo; Http routing; Request, Respon, Env…
 • Buổi 10: Ôn tập

  1. Ôn tập các nội dung về odoo framework. Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP VÀ LÀM PROJECT

1.5 Tháng thực tập và làm Project tại doanh nghiệp

Project cuối khóa tổng hợp những kiến thức học viên đã được trau dồi trong suốt quá trình học tập cùng với sự trải nghiệm trong qua trình thực tập và làm dự án ở doanh nghiệp dưới sự đồng hành của giảng viên hướng dẫn đồ án. Học viên đăng ký làm dự án cuối khóa theo nhóm (3-5 học viên) với đề tài được lựa chọn theo ý tưởng riêng của từng nhóm. Học viên sẽ được hướng dẫn kỹ năng phân tích, thiết kế, xây dựng website và viết tài liệu trong quá trình làm project. Sau khi hoàn thiện, HHM Academy Hanoi tổ chức hội đồng chấm project, gồm các giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình website, đại diện các doanh nghiệp tuyển dụng đang là đối tác của HHM Academy Hanoi và đại diện nơi doanh nghiệp học viên đang tham gia thực tập, các sản phẩm của học viên có thể là: các website tin tức, thương mại điện tử, quản lý nhân sự, nhà hàng khách sạn…

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

KHÓA HỌC

Khóa học Python và Odoo Framework cung cấp nhân lực cho NTQ Solution JSC

78 giờ ~ 6 tháng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Giảm 19% học phí

khi đăng ký trước ngày 15/05/2021

HỌC PHÍ CÒN LẠI

Học online: 5,000,000 VND

Học offline: 6,500,000 VND

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

2 buổi/tuần

3 giờ/buổi

GIỜ HỌC

Linh hoạt

HHM Academy Hanoi

GHI CHÚ

Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên. Cam kết việc làm sau khóa học.

HHM Academy Hanoi

Xem lịch khai giảng

HHM Academy Hanoi, HHM, HHM Academy, Đào tạo các khóa học lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Học lập trình PHP, Java, Android, Python, Nodejs, Vuejs, Reactjs, Ryby, Ruby on Rails tại HHM Academy Hanoi, Kiến thức mới nhất, hỗ trợ việc làm, học là có việc