Giới thiệu
Tuyển dụng
Liên hệ

Doanh nghiệp tuyển dụng

Giới thiệu khóa học

Lập trình website với Java

Thiết kế hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp; Xây dựng các website phục vụ cho các giải pháp thương mại điện tử, marketing,...;Xây dựng giải pháp CSDL cho các bài toán phần mềm; Nắm vững quy trình phát triển phần mềm; Trở thành lập trình viên Java với thu nhập hàng tháng lên đến 8 chữ số

Đối tượng tham gia

 • Học sinh đã tốt nghiệp PTTH yêu thích, có niềm đam mê về công nghệ thông tin
 • Sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học trên cả nước;
 • Nhân viên tại các doanh nghiệp phụ trách công việc quản trị và phát triển Website.

Thông tin khóa học

 • Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên, giúp học viên hiểu sâu bài học
 • Các bài labguide chi tiết từ dự án thực tế giúp học viên dễ dàng tổng hợp kiến thức trên lớp, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm khi làm dự án.
 • Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên
 • Học viên hoàn thành khóa học đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận.

Chi tiết khóa học

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA (JAVA CORE)

7 buổi - 21 giờ

Nắm vững các kiến thức cơ bản và lập trình hướng đối tượng với ngôn ngữ Java.

Yêu cầu kiến thức

Không

 • Buổi 1: Tổng quan về Java, các toán tử và kiểu dữ liệu

  1. Làm quen với Java và Lập trình hướng đối tượng, Biến, Kiểu dữ liệu; các toán tử biểu thức, nhập xuất
 • Buổi 2: Cú pháp trong Java

  1. Các cấu trúc điều kiện; sử dụng các cấu trúc lặp;
 • Buổi 3-4: Lập trình hướng đối tượng

  1. Xây dựng lớp và các thành phần của lớp
 • Buổi 5: Lớp trừu tượng, lớp giao diện

  1. Giải thích khái niệm kế thừa; Giải thích khái niệm nạp chồng (overloading); Sử dụng từ khóa abstract; Sử dụng từ khóa final; Miêu tả khái niệm giao diện (interface)
 • Buổi 6: Sử dụng các lớp liên quan đến chuỗi, các lớp tiện ích của Java

  1. Xâu; Một số lớp khác về xâu
 • Buổi 7: Xử lý ngoại lệ, lập trình đa luồng trong java

  1. Exception là gì? Hệ thống phân cấp ngoại lệ? Bắt ngoại lệ thông qua try-catch; Gói một Exception trong một Exception khác; Thread là gì? Multi-thread là gì? Đâ nhiệm; Vòng đời của một Thread trong Java;
 • Buổi 8: Nhập xuất tệp tin, ôn tập kết thúc phần 1

  1. Đọc và ghi file trong java - Các loại luồng dữ liệu,...

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG WEB VỚI HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, JSON, BOOTSTRAP, REPONSIVE

7 buổi - 21 giờ

Sau khi kết thúc phần này học viên có thể dàn được một trang web với HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, Ajax, Bootstrap, Reponsive.

Yêu cầu kiến thức

Đã học xong phần Java Core

 • Buổi 9: Giới thiệu về Swing

  1. Các thành phần cơ bản của Swing; Kiến trúc MVC trong Swing; Một số Swing control cơ bản
 • Buổi 10: Layout Managers

  1. FlowLayout. BorderLayout. CardLayout. BoxLayout. GridLayout. GridBagLayout. GroupLayout. SpringLayout.
 • Buổi 11: Menu Components

  1. Menu component; Cách tạo menu; Cách tạo menu popup
 • Buổi 12: List And Panes

  1. Lớp ArrayList trong java; Các phương thức (method) của lớp ArrayList;
 • Buổi 13: Swing Advanced Component. Internationalization

  1. File Dialog box JToolBar JColorChooser JList JComboBox JTable JTree JSplitPane
 • Buổi 14: Networking

  1. Networking là gì? Cách thức lập trình mạng trong Java?
 • Buổi 15: Remote Method Invocation. Java Mail, ôn tập kết thúc phần 2

  1. Làm việc với Remote Method Invocation và Java Mail; Kết thúc học phần HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả học tâp của học viên trên tiêu chí kết hợp kết quả học tập trực tuyến(Online) của Học viện

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI JAVA WEB

7 buổi - 21 giờ

Giúp học viên nắm được cách sử dụng thao tác tạo, thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server 2012; tạo và sử dụng View, Stored Procedure, Trigger; Kết nối CSDL với JDBC, Review (Swing, Database, JDBC); Thao tác trích xuất dữ liệu trên CSDL đã được xây dựng thông qua ngôn ngữ lpaaj trình Java,...

Yêu cầu kiến thức

Đã được học JAVA CORE và THIẾT KẾ ỨNG DỤNG WEB VỚI HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, AJAX, BOOTSTRAP, REPONSIVE

 • Buổi 16: Giới thiệu về SQL Server 2017

  1. Cách tạo, thao tác cũng như các ràng buộc, các mệnh đề trong cơ sở dữ liệu
 • Buổi 17: Làm việc với View, Stored Procedure, Trigger

  1. Tao, sử dụng View; Cách viết Stored Procedure (Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm,...); Làm việc với Trigger
 • Buổi 18: Giới thiệu về JDBC

  1. Các khái niệm, những tính năng mới của JDBC, kết nối với hệ quản trị CSDL SQL Server, Insert, Update, Delete,...
 • Buổi 19: Thực hành thao tác với CSDL

  1. Insert, Update, Delete,...
 • Buổi 20: Các thành phần cơ bản của SPRING BOOT

  1. Spring boot project structure; Spring boot Annotations; Beans and Dependency Injection; Application Properties
 • Buổi 21+Buổi 22: Thực hành

  1. Triển khai thực hành cho phần Spring Boot

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Chương trình đào tạo

Mới + thêm

10 - 15 days

Start by learning the fundamentals of cloud development and deployment with AWS. Then, build different apps leveraging microservices, Kubernetes clusters, and serverless application technology.

Yêu cầu kiến thức

You should have intermediate knowledge of Javascript, and familiarity with object-oriented programming, web development with HTML and CSS, and the Linux Command Line

 • Cloude computing

  1. Learn the fundamentals of cloud computing while being introduced to compute power, security, storage, networking, messaging, and management services in the cloud.

Hình thức học

- Học Online

- Học Offline


Thi và lấy điểm

Kết thúc học phần , HHM Academy tổ chức thi đánh giá kết quả của học viên

 • Thang điểm tính theo thang 100
 • Học viên phải tham gia trên 80% số buổi học để được thi

Sản phẩm học viên

CHÍNH SÁCH KHUYẾN HỌC

KHÓA HỌC

Lập trình website với Java

90 giờ ~ 6 tháng

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Giảm 30% học phí

khi đăng ký trước ngày 15/05/2021

HỌC PHÍ CÒN LẠI

Học online: 5,000,000 VND

Học offline: 7,000,000 VND

LỊCH HỌC

LỊCH HỌC

2 buổi/tuần

3 giờ/buổi

GIỜ HỌC

Linh hoạt

HHM Academy Hanoi

GHI CHÚ

Ngày học linh động phù hợp cho học viên và giảng viên. Cam kết việc làm sau khóa học.

HHM Academy Hanoi

Xem lịch khai giảng

HHM Academy Hanoi, HHM, HHM Academy, Đào tạo các khóa học lập trình, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Học lập trình PHP, Java, Android, Python, Nodejs, Vuejs, Reactjs, Ryby, Ruby on Rails tại HHM Academy Hanoi, Kiến thức mới nhất, hỗ trợ việc làm, học là có việc